Fiscaal advies

Accountant Matching Figures uit Oelegem - An Van Rompaey

Op vlak van belastingdruk haalt België het erepodium. Dat is geen staatsgeheim. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen passeren meermaals de kassa door het betalen van allerlei belastingen en toeslagen. Je doet er daarom goed aan om je fiscaliteit terdege te optimaliseren: zorg ervoor dat je een correcte belastingaangifte doet, maar betaal niet meer dan nodig.

Wat is fiscaliteit?

Fiscaliteit is het geheel aan wetten en bepalingen inzake belastingheffing.

Fiscale optimalisatie

Veel winst in je bedrijf? Dan zullen de belastingen die je betaalt, recht evenredig zijn.

In België hanteren we verschillende types van inkomsten en deze worden niet allemaal aan dezelfde fiscale druk onderworpen. Sommige worden lichter belast dan andere. Bij fiscale optimalisatie gaan we de spreiding van de inkomsten optimaliseren en houden hierbij rekening met de op dat moment geldende belastingtarieven en -voordelen én met respect voor het wettelijk kader.

Zowel privé als zakelijk zijn heel wat optimalisaties mogelijk waardoor je correct belastingen betaalt, maar tegelijk geniet van de bestaande voordelen of verminderingen.

Matching Figures bekijkt hiervoor de bedrijfsresultaten en neemt hierbij ook de persoonlijke situatie onder de loep.

Bedrijfsstrategie vs. fiscale strategie

De meeste ondernemers hebben een bedrijfsstrategie. Maar heb je ook een fiscale strategie? Deze strategie is minstens zo belangrijk. Een fiscale strategie bekijk je op lange termijn. Je stelt je als ondernemer best een aantal cruciale vragen:

  • Ben ik van plan te investeren?
  • Doe ik al aan pensioensparen?
  • Heb ik een aanvullende hospitalisatieverzekering?
  • Moet ik niet eens nadenken over een gewaarborgd inkomen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van items die binnen je fiscale strategie passen.

Ja, help me mijn fiscale strategie op punt te zetten.

Fiscale structuur

Onder welke ondernemingsvorm je je bedrijf runt, is ook van invloed op je fiscale situatie. Zo worden bijvoorbeeld de winsten en baten die je maakt in een éénmanszaak bij je persoonlijke inkomsten gevoegd. Oefen je je activiteit uit onder de vorm van een bv, dan zal je vennootschapsbelasting betalen.

Matching Figures neemt jouw situatie onder de loep en samen stippelen we de voor jou fiscaal interessantste weg uit. Doorheen het ondernemersparcours kunnen deze zaken wijzigen of bijgestuurd worden.

Welke fiscale structuur past het beste bij mij en mijn activiteit?