Belastingaangifte

Belastingen: we worden er doorgaans niet vrolijk van. Als ondernemer passeren we in België heel wat keer langs de kassa. We vinden allerhande belastingen terug in diverse vormen: btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting enz.

We kennen in België een complex belastingsysteem, zowel voor particulieren als ondernemers. Een goede begeleiding zorgt voor een juiste, tijdige én geoptimaliseerde belastingaangifte, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak.

Vennootschapsbelasting
Btw-aangifte
Andere belastingen
Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de belasting die bedrijven betalen op de winst die ze gedurende het boekjaar genereren. Het is bijgevolg een winstbelasting ten laste van een rechtspersoon.

Om te bepalen hoeveel die winst uiteindelijk bedraagt, is uiteraard een correcte boekhouding nodig. Op deze boekhouding zijn nadien nog fiscale correcties van toepassing.

Het standaardtarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt in België 25%. In bepaalde gevallen geniet je van een verlaagd belastingtarief van 20%.

Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, 7 maanden de tijd om uw belastingaangifte in te dienen. Op deze regel zijn uitzonderingen van toepassing voor vennootschappen die afsluiten tussen 31 december en 28 februari.

Opgelet: elke zelfstandige dient voorafbetalingen te doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Je moet dus a.h.w. je winst vooraf goed inschatten. De eerste 3 jaar waarin je je beroepsactiviteit uitoefent, ben je vrijgesteld van deze voorafbetalingen.

Ja, help me bij het bepalen en indienen van een correcte vennootschapsbelasting.

Btw-aangifte

Btw is een belasting op goederen of diensten die je aankoopt of verkoopt.

  • Het bedrag dat je betaalt aan leveranciers op je aankopen is aftrekbare btw.
  • Het bedrag dat je vordert aan klanten op je verkopen is verschuldigde btw.

Btw-aangiftes gebeuren op maandbasis of kwartaalbasis. De standaardregel is dat je je btw-aangifte per maand indient. Een kwartaalaangifte is dus een afwijking op deze regel.

Het verschil tussen aftrekbare en verschuldigde btw is het bedrag dat je ofwel dient te betalen aan de fiscus ofwel terugvordert. Belangrijk om weten: niet elke btw is aftrekbaar!

Sommige ondernemers genieten btw-vrijstelling. Heb je een jaaromzet die lager is dan 25.000 euro? Dan kun je ervoor kiezen om vrijgesteld te worden van btw-plicht. Starters vallen vaak in deze categorie.

Opgelet: je bent wel btw-onderworpen en je hebt een btw-hoedanigheid, maar je hoeft geen btw-aangifte in te dienen en je hoeft geen btw aan te rekenen aan je klanten. Je dient wel een btw-listing in te dienen en je bent eventueel onderworpen aan bijzondere btw-aangiftes.

Matching Figures voorziet in een correcte en tijdige btw-aangifte, ongeacht het soort onderneming, de grootte van de onderneming of het soort btw-regeling.

Weten hoe het in jouw situatie in mekaar zit? Ik leg je het graag haarfijn uit.

Andere belastingen

Hulp nodig bij het indienen van provinciebelastingen of andere toeslagen?

Ook bij de verplicht in te dienen structuurenquêtes staan we graag tot je dienst. Jaarlijks verzamelt Statbel informatie over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar.  Met deze info worden statistieken over de structuur van ondernemingen opgemaakt, dewelke onmisbaar zijn voor het uitstippelen van het economische beleid.

Meer info nodig? Ik beantwoord graag je vragen.

Personenbelasting

Als natuurlijk persoon betaal je jaarlijks personenbelasting. Het is een inkomstenbelasting ten laste van een natuurlijk persoon.

Personenbelasting wordt jaar na jaar complexer. Enerzijds voorziet de overheid een automatisch ingevulde belastingaangifte voor bepaalde mensen, maar wil je als zaakvoerder een correcte, volledige en geoptimaliseerde aangifte doen, komt er heel wat bij kijken.

Je mag de aangifte van je personenbelasting zelf invullen en indienen, maar je kan hiervoor ook een beroep doen op een boekhouder of accountant. Via Tax-on-web, het Belgisch online platform van het Ministerie van Financiën, geef je online je personenbelasting aan. In dit geval heb je elk jaar doorgaans de tijd tot 15 juli.

Een goede boekhouder of accountant gaat samen met jou op zoek naar optimalisaties. Zijn alle items waarvoor btw-aftrek kan worden genoten, benut? Werd er met andere woorden fiscaal geoptimaliseerd?

Ja kan nog steeds gebruik maken van een papieren aangifte. De uiterste indieningstermijn voor een papieren aangifte ligt elk jaar rond 30 juni.

We voorzien daarom graag in de personenbelasting van onze klanten. Wist je trouwens dat, indien je je personenbelasting laat invullen en indienen door een accountant of boekhouder, je geniet van een latere indieningstermijn? Deze deadline wordt jaarlijks gepubliceerd.

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de indiening van de personenbelasting. Vertel me hier wat meer over.