Boekhouding

Een boekhouding bijhouden is in België verplicht voor elke onderneming. Een goede boekhouder voorziet in een degelijke informatieverstrekking en de nodige begeleiding.

Boekhouder met meerwaarde

De keuze van de juiste boekhouder of accountant is enorm belangrijk. Hij of zij heeft namelijk een grote verantwoordelijkheid: zorgen voor een correct en transparant overzicht van de inkomsten en uitgaven van jouw bedrijf. Ga daarom goed na welke boekhoudkundige verplichtingen jouw zaak heeft en welke aspecten jijzelf belangrijk vindt.

Enkele voorbeelden:

 • Hou je van digitale stromen of hou je vast aan papieren facturen?
 • Wil je een grondige cijferanalyse na elk kwartaal?
 • Aan welke criteria voldoet jouw ideale boekhouder?
 • Hecht je veel waarde aan persoonlijk contact of hoeft dat niet zo nodig?
 • Moet jouw boekhouder in jouw regio gevestigd zijn?
 • Heb je een bepaalde keuze inzake boekhoudsoftware?

Kortom: stel jezelf de juiste vragen en ga doordacht op zoek naar de juiste accountant voor jou én jouw zaak.

Zie je er geen beginnen aan? We helpen je graag op weg.

Boekhouding in België

In België bestaan er twee soorten boekhouding: enkelvoudige boekhouding en dubbele boekhouding. We lichten je graag kort de verschillen toe.

Enkelvoudige boekhouding
Dubbele boekhouding

Een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding bestaat erin dat je al je inkomsten en uitgaven bijhoudt d.m.v. bewijsstukken. Voorbeelden van bewijsstukken zijn facturen, kassabons of andere aankoop- of betaalbewijzen. Deze vorm van boekhouden is onder meer van toepassing op eenmanszaken, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (comm.v’s) met een jaaromzet van minder dan 500.000€, mits enkele uitzonderingen die verplicht een dubbele boekhouding dienen te voeren.

Start je als zelfstandige in bijberoep? Dan heb je in de meeste gevallen voldoende aan een enkelvoudige boekhouding.

Concreet dien je in een vereenvoudigde boekhouding volgende boeken bij te houden:

 • een aankoopboek met de facturen van je leveranciers: de uitgaven
 • een verkoopboek met de facturen of dagontvangstenboek van je klanten: de inkomsten
 • een financieel dagboek met de financiële transacties van de uitgaven en de ontvangsten. Deze transacties kunnen via een bankrekening verlopen of via cashverrichtingen.
 • een inventarisboek met de stand van de voorraad (stock) en de schulden van de onderneming

Wist je dat je als zelfstandige in bijberoep in sommige gevallen kunt kiezen voor een btw-vrijstelling? Bedraagt de jaarlijkse omzet uit je zelfstandig bijberoep minder dan 25.000€? Dan hoef je geen btw aan te rekenen op de verkoopfacturen die je aan je klanten stuurt. Opgelet: in dit geval kan er ook geen btw worden afgetrokken op de uitgaven.

Meer weten? We geven je graag tekst en uitleg bij jouw specifieke situatie.

De dubbele boekhouding is iets complexer. Hier is voor elke transactie een tegentransactie nodig: vandaar de term ‘dubbele boekhouding’. Elke transactie wordt bijgevolg dubbel geboekt. Bijvoorbeeld: je doet een aankoop van 100€. Voor deze transactie hebben we enerzijds een aankoopbewijs van 100€ nodig én dient er een betaling van 100€ tegenover te staan.

Op basis van deze dubbele boekhouding zorgt je account of boekhouder per kwartaal voor tussentijdse cijfers en op het einde van elk boekjaar voor een jaarrekening. Deze jaarrekening bestaat uit twee documenten:

 • een balans
 • een resultatenrekening
 • een bijlage (afhankelijk van het jaarrekeningmodel zijn dit er meer of minder)

Een jaarrekening leg je neer bij de Nationale Bank. Je boekhouder of accountant regelt dit graag voor je.

Boekhouder of accountant nodig voor je dubbele boekhouding? Vraag hier meer info.

Digitale boekhouding

Digitalisering is vandaag belangrijker dan ooit. De tendens van toenemende digitalisering is al enkele jaren gaande maar de Corona-crisis heeft alles in een enorme stroomversnelling gebracht.

In een vorig tijdperk kon je als ondernemer het digitaliseren van diensten en processen als onderscheidende factor inzetten ten opzichte van je concurrenten. Vandaag bevind je je als ondernemer echter in een zwakke positie als je (nog) niet op de sneltrein van de digitalisering bent gesprongen.

Vandaag is digitalisering bijgevolg geen keuze meer maar een noodzaak.

Bij Matching Figures dragen we alvast ons digitaal steentje bij door jouw boekhouding op maat digitaal te voeren. Toch nog liever alles op papier? We laten je met plezier de keuze.

Meer weten over digitale boekhouding? Matching Figures vertelt je er graag alles over!

Voordelen van een digitale boekhouding

De ‘digiholics’ onder ons kennen ongetwijfeld al de vele voordelen van digitalisering.

Voor zij die er nog niet zo bekend mee zijn of nog een duwtje in de rug nodig hebben, zetten we de voornaamste voordelen van een digitale boekhouding graag even op een rijtje:

 • Overdracht van informatie en/of documenten verloopt sneller
 • Kans op menselijke fouten wordt geminimaliseerd
 • Kans op vergissingen, vergetelheden of verloren documenten wordt geminimaliseerd
 • Gegevenscontrole gebeurt sneller en efficiënter
 • Enorme tijdswinst voor jou en voor je boekhouder: daar waar voorheen alle documenten moesten worden ingescand, verloopt nu alles vanaf het begin digitaal

Expertise voor elke onderneming

Of je nu een éénmanszaak bent of een corporate bedrijf leidt: elke ondernemer heeft baat bij een terdege gevoerde, transparante en geoptimaliseerde boekhouding.

Matching Figures is van alle ondernemersmarkten thuis. Dat betekent dat we voor elk soort bedrijf de juiste expertise in huis hebben. Een éénmanszaak vraagt namelijk een andere aanpak dan een kmo of een corporate bedrijf.

Wens je advies of tips? Kom ’n keertje langs.